HİZMETLER

  • Danışmanlık
  • Uygulama Geliştirme
  • Gömülü Sistem Tasarım ve Geliştirme
  • Bilgi Teknolojileri (BT/IT) Güvenliği
  • Entegrasyon ve Bakım
  • Servis Büro Hizmetleri

Danışmanlık

• Bilgi sistemi projelerinin yönetim ve danışmanlık hizmetleri

• Orta ve uzun vadeli BT stratejileri geliştirilmesi

• Teknolojik altyapının analiz edilmesi, sistemin durumunun, ekonomik ömrünün, kullanılabilirliğinin raporlanması

Danışmanlık

• Teknolojik altyapının ihtiyaçlar ve güncel teknolojiler ile yenilenmesi

• Yeni durumlar için ihtiyaç analizi ve bütçeleme

• Bilişim teknolojileri bütçe yönetimi

Uygulama Geliştirme

• Uçtan uca süreç analizi ve tasarımı

• Masaüstü uygulama geliştirme

• Web tasarımı, ön yüz geliştirme

• Web Uygulamaları ve Portal Çözümleri

Uygulama Geliştirme

• Raporlama çözümleri

• Entegrasyon çözümleri

• Uzaktan yazılım geliştirme desteği

Gömülü Sistem Tasarım ve Geliştirme

• İhtiyaca yönelik donanım tasarımı ve AR-GE çalışmaları

Gömülü Sistem Tasarım ve Geliştirme

• Özel donanımlar için uygulama geliştirme

BT Güvenliği

• Network ve Sistem Güvenliği

• İçerik Güvenliği

BT Güvenliği

• Şifreleme Çözümleri / PKI – VPN

• IDS

Entegrasyon ve Bakım

• Donamım temini ve kurulumu

• Sistem odası, veri merkezi kurulum ve idamesi

• İklimlendirme ve güç besleme çözümleri (Green IT)

• Periyodik bakım hizmetleri

• Kurulum ve sürüm yükseltme

Entegrasyon ve Bakım

• Her türlü işletim sistemine kurulum, yamaların uygulanması, yeni çıkan sürümlerin yüklenmesi ve mevcut uygulamaların yeni sürümlere aktarılması

• Konfigürasyon  yönetimi

• Ağ yönetimi

• Veri tabanı yönetimi ve optimizasyonu, (SQL Administration & Tuning)

• Sistem performans izleme ve iyileştirme

• Yedekleme ve veri kurtarma

• Farklı uygulamalar ve veri tabanları arasında veri aktarımı

Servis Büro Hizmetleri

Servis Büro, teknolojinin süreç ve deneyim ile kombine edilerek müşterinin verimliliğini geliştirmeye yönelik verilen ve yer, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlama odaklı hizmetler bütünüdür.

Servis Büro Hizmetleri

  • Hızlı
  • Hatasız
  • Ekonomik